Apple phát hành cập nhật bổ sung OS X 10.8.5 Supplemental Update

Apple hôm nay phát hành bản cập nhật bổ sung cho OS X 10.8.5 để khắc phục một số lỗi với camera FaceTime HD trên MacBook Air mới, lỗi với ổ đĩa gắn ngoài, HDMI audio, và USB Bluetooth. Danh sách các thay đổi: – Sửa một lỗi mà có thể không cho các ứng dụng có quyền truy cập camera FaceTime HD trên các … Continue reading Apple phát hành cập nhật bổ sung OS X 10.8.5 Supplemental Update