Apple cập nhật iTunes lên phiên bản 11.2

Apple hôm nay phát hành iTunes 11.2 với một vài cải tiến nhỏ liên quan đến việc duyệt các nội dung Podcast, nhóm các nội dung “chưa được phát” vào một thẻ mới và thêm khả năng đánh dấu các nội dung ưa thích. Các nội dung có thể được xóa đi sau khi đã phát hết, và những nội dung mới đăng sẽ được … Continue reading Apple cập nhật iTunes lên phiên bản 11.2