(Mac Game) Giải trí cả tuần với Azkend 2 – The World Beneath

Azkend 2 – The World Beneath thuộc thể loại game sắp xếp vật thể, và tìm đồ vật ẩn (hidden objects), cách chơi khá vui, giúp bạn giải trí trong những ngày làm việc mệt mỏi, nội dung của trò chơi là bạn sẽ giúp nữ thuyền trưởng và chiếc thuyền của cô ra khỏi vùng nước xoáy ở ngoài khơi của vùng biển lạ … Continue reading (Mac Game) Giải trí cả tuần với Azkend 2 – The World Beneath