Link tải trực tiếp Android 6.0 Marshmallow Developer Preview 3 cho máy Nexus

Android 6.0 Marshmallow Developer Preview 3 đã sẵn sàng để tải về cho các máy Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 và Android TV Nexus Player. Trước kia Google gọi phiên bản này với cái tên Android M, nhưng đến hôm nay Google đã chính thức công bố cái tên mới – Kẹo dẻo. Dự kiến phiên bản chính thức sẽ xuất hiện vào tháng 9 hoặc tháng 10. Google … Continue reading Link tải trực tiếp Android 6.0 Marshmallow Developer Preview 3 cho máy Nexus