iPhone 4S vs Galaxy S III: Những điểm giống và khác nhau

Galaxy S III của Samsung là một thiết bị ấn tượng, đặc biệt là về phần cứng. Tuy nhiên, nhiều tính năng của sản phẩm này như S Voice, AllShare Cast, AllShare Play có vẻ được “bệ” nguyên xi từ iPhone sang. Những điểm Galaxy S III giống với iPhone 4S Sau đây là những điểm có vẻ Galaxy S III sao chép từ iPhone … Continue reading iPhone 4S vs Galaxy S III: Những điểm giống và khác nhau