Danh sách phần mềm tương thích với Mac OS X 10.7 Lion

Trang web RoaringApps cung cấp một danh sách với rất nhiều các phần mềm tương thích hoặc chưa với Mac OS X 10.7 Lion. Với danh sách này bạn có thể tham gia thảo luận, đánh giá, bổ sung những phần mềm nào có thể chạy tốt trên Lion cho người dùng hoặc các nhà phát triển biết. Danh sách này được phát triển như … Continue reading Danh sách phần mềm tương thích với Mac OS X 10.7 Lion