(Cydia) Thêm chức năng cho nút Space trên iOS giống máy tính

Chức năng Space (dấu cách hay thanh cách) trên iOS chỉ hoạt động đơn giản, khi bạn gõ hết một từ hay câu và nhấn dấu này sẽ có một khoảng cách nhỏ và không thể nào làm thêm một khoảng cách lớn hơn tương tự như khi dùng trên máy tính. Với tiện ích Spaces+ bạn có thể biến thanh space trên iOS hoạt … Continue reading (Cydia) Thêm chức năng cho nút Space trên iOS giống máy tính