Sửa lỗi "Trash Cannot be Emptied"

Đôi lúc khi sử dụng Mac, bạn sẽ bắt gặp lỗi :  “Trash Cannot be Emptied because ______ is in use” . Sau đây là cách sửa lỗi : Đến Finder và chọn Finder » Secure Empty Trash Nếu gặp vấn đề thì bạn bật Activity Monitor utility và force quit tiến tình Locum. Sau đó nhập admin password vào. Quay lại finder và chọn … Continue reading Sửa lỗi "Trash Cannot be Emptied"

Cách xóa file an toàn với Mac

Thao tác thông thường để xóa một file hoặc thư mục trên hệ điều hành có thể sẽ dễ dàng bị người lạ sử dụng máy bạn lấy lại thông qua các chương trình phục hồi dữ liệu. May mắn thay, Mac OS X có sẵn tính năng “Secure Empty Trash”, tính năng xóa file an toàn giúp dữ liệu của bạn tránh được sự “hồi sinh” của chương trình phục hồi.

Chi tiết “Cách xóa file an toàn với Mac”