OutSystems 10 ra mắt giúp phát triển ứng dụng iOS/Android nhanh chóng

Nền tảng OutSystems 10 của OutSystems vừa chính thức được phát hành. Đây là nền tảng triển khai ứng dụng low-code đầu tiên trên thế giới được trang bị nhiều tính năng nâng cao dành cho các ứng dụng di động doanh nghiệp. Với OutSystems 10, các nhà phát triển ứng dụng giờ đây có thể tự viết được ứng dụng bảo mật với khả … Continue reading OutSystems 10 ra mắt giúp phát triển ứng dụng iOS/Android nhanh chóng