Apple tính xây trung tâm dữ liệu ở Đà Nẵng

Đại gia công nghệ Mỹ đang có ý định xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu phục vụ khu vực châu Á tại Việt Nam. Chính thức thành lập công ty Apple Việt Nam Tại cuộc họp tổng kết tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm ngày 4/8, lãnh đạo thành phố cho biết Apple – Tập … Continue reading Apple tính xây trung tâm dữ liệu ở Đà Nẵng