Từ khi có Jailbreak iOS11-11.2 thì cộng đồng Jailbreak đã nhộn nhịp và náo nức trở lại .     Một thời gian sau thì có Electra 11.2-11.4 beta3 . Tất cả đều là do công lao của CoolStar và anh ấy xứng đáng được tôn vinh.

THOR – một bản jailBreak iOS 11.2-11.4 phát hành bên lề và sửa lỗi jaibreak cũng được người dùng đón nhận nhiệt tình

Vừa mới đây , bản jailbreak cho iOS11-11.4 beta3 mới mang sự ổn định nhiều hơn cho người dùng đã được phát hành

LINK Ở CUỐI BÀI VIẾT  :


unc0ver jailbreak cho iOS 11.0-11.4 B3 bởi @Pw & @sbingner

Giao diện người dùng bởi @DennisBednarz &  Samg_is_a_Ninja 

Những thay đổi nổi bật nhất trong jailbreaks khác : 

 • Tất cả các khai thác trong cùng một ứng dụng
 • Thông báo lỗi chi tiết
 • Nhanh hơn Patches
 • Thêm ổn định Patches
 • Không thoát pin thêm
 • Không bị đóng băng ngẫu nhiên
 • Không có ngẫu nhiên chậm Downs
 • Không có dữ liệu nào được ghi nhật ký hoặc chia sẻ
 • Không có phần mềm độc hại
 • Jailbreak đúng trạng thái phát hiện
 • Khai thác bootstrap thích hợp để sửa chữa các vấn đề như Cydia không xuất hiện sau khi jailbreak
 • Native xây dựng của Cydia cho iOS 11
 • Telesphoreo cảng cho ARM64
 • Nhanh hơn nhiều Cydia
 • Nhiều hơn nữa ổn định Cydia
 • Nhiều hơn nữa hiện đại đang tìm kiếm và diễn xuất Cydia
 • Cydia bỏ qua uicache khi không cần thiết
 • Cydia hỗ trợ kích thước màn hình iPhone X
 • Cydia bề mặt cho tinh chỉnh tiêm
 • Ldrestart nhanh hơn nhiều
 • Nhiều hơn nữa ổn định ldrestart
 • Thay đổi cho Cydia đã được thực hiện với sự cho phép từ Saurik
 • Tùy chọn để bỏ qua tải ngạ
 • Tùy chọn để dump APTicket
 • Tùy chọn để làm mới Icon cache
 • Tùy chọn để vô hiệu hoá Cập nhật tự động
 • Tùy chọn để chặn thu hồi ứng dụng
 • Tùy chọn để khôi phục RootFS
 • Nút để khởi động lại thiết bị
 • Nút để mở Cydia trong trường hợp nó không xuất hiện trên màn hình chủ
 • Nhãn để hiển thị những ngày còn lại cho đến khi ứng dụng hết hạn
 • Làm việc debugserver
 • Một UI awesome 

Mặt kỹ thuật : 

 • Lấy cơ sở hạt nhân
 • Tìm offsets
 • Get root
 • Escape sandbox
 • Nhận quyền lợi
 • Dump APTicket
 • Mở khóa NVRAM
 • Set khởi động-nonce
 • Khóa NVRAM
 • Cho phép gắn kết đôi
 • Remount RootFS
 • Chuẩn bị tài nguyên
 • Bơm để Trust cache
 • Đăng nhập slide
 • Thiết lập HSP4
 • Vá amfid
 • Đẻ trứng jailbreakd
 • Vá launchd
 • Cập Nhật chuỗi Phiên bản
 • Giải nén bootstrap
 • Vô hiệu hoá stashing
 • Vô hiệu hoá ứng dụng thu hồi
 • Cho phép SpringBoard Hiển thị các ứng dụng hệ thống không mặc định
 • Vô hiệu hoá tự động Cập Nhật
 • Nạp daemons
 • Chạy uicache
 • Tải Tweaks 

Chuyển từ jailbreaks khác : 

 • Các RootFS sẽ tự động được khôi phục

Nhận được hỗ trợ : 

 • Sử dụng công cụ chẩn đoán được xây dựng trong
 • Nhận hỗ trợ kỹ thuật trên r/jailbreak discord Server
 • Tweet @pwn20wnd

Thực tiễn tốt nhất :

 • Thực hiện một khôi phục đầy đủ với Rollectra trước khi chuyển từ jailbreaks khác
 • Bật chế độ máy bay trước khi bắt đầu jailbreak
 • Tắt Siri trước khi bắt đầu jailbreak

Mã nguồn : 

 • Dự án này là hoàn toàn mã nguồn mở và nó sẽ được giữ như nó trong tương lai
 • Bất kỳ loại đóng góp được chào đón
 • Mã nguồn có thể được tìm thấy trên pwn20wndstuff của GitHub tài khoản

Video Tutorial :

 • Đến sớm 

Để làm danh sách :

 • Hoàn toàn chuyển sang nền Cydia và thay thế mương
 • Sửa chữa một hoảng loạn hạt nhân đó là kích hoạt bởi một hủy bỏ dữ liệu hạt nhân được gây ra bởi một lỗi UaF trong jailbreakd
 • Chuỗi @ chăn _ bazquảng cáo để bỏ qua các yêu cầu chứng chỉ phát triển cho multi_path
 • Kích hoạt các on-Fly quyền lợi được vá trên iOS 11
 • WebKit cổng với @ _ niklasb của WebKit khai thác 

MỜI BẠN TẢI BẢN JAILBREAK UNC0VER :

RC2 ipa :  UNDECIMUS 

RC2 cài trực tiếp :  Uncover