iOS 14.0.1

Nếu bạn cần link tải iOS/iPadOS 14.0.1 cho iPhone và iPad có thể tải về phiên bản iOS/iPadOS 14.0.1 tương ứng với thiết bị của bạn ở link bên dưới.

Phiên bản iOS 14.0.1 có thể cập nhật thông qua giao thức OTA bằng cách vào Settings -> General -> Software Update.

Bản cập nhật này theo Apple là bản khắc phục lỗi nhỏ có thể xảy ra trên vài thiết bị. Một số máy gặp tình trạng nóng bất thương có thể tải phiên bản mới này. Nếu bạn đang cảm thấy iOS 14 đã ổn định, không nhất nhất thiết phải cập nhật lên phiên bản mới này và có thể chờ phiên bản cập nhật lớn hơn.

iOS 14.0.1 IPSW Download cho iPhone:

iOS 14.0.1 IPSW Download cho iPod:

iPadOS 14.0.1 IPSW Download cho iPad: