[Góc tối giản] Hình nền cho người theo phong cách minimalism

Nếu các bạn yêu thích phong cách tối giản, hãy thử xem qua 45 hình nền theo kiểu minimalism. Những hình nền này được chọn lọc từ staff của AppLife. Các bạn có thể tải xuống và crop cho phù hợp với thiết bị của các bạn, đa số đều trên độ phân giản Full HD.

Để tải về các bạn click phải chuột vào hình và chọn Save Image As… hoặc nhấn và giữ vào ảnh trên iPhone hoặc iPad và chọn Save Photo.

[Góc tối giản] Hình nền cho người theo phong cách minimalism
applife-wallpaper-minimalism44
applife-wallpaper-minimalism43
applife-wallpaper-minimalism42
applife-wallpaper-minimalism41
applife-wallpaper-minimalism40
applife-wallpaper-minimalism39
applife-wallpaper-minimalism38
applife-wallpaper-minimalism37
applife-wallpaper-minimalism36
applife-wallpaper-minimalism35
applife-wallpaper-minimalism34
applife-wallpaper-minimalism33
applife-wallpaper-minimalism32
applife-wallpaper-minimalism31
applife-wallpaper-minimalism30
applife-wallpaper-minimalism29
applife-wallpaper-minimalism28
applife-wallpaper-minimalism27
applife-wallpaper-minimalism26
applife-wallpaper-minimalism25
applife-wallpaper-minimalism24
applife-wallpaper-minimalism23
applife-wallpaper-minimalism22
applife-wallpaper-minimalism21
applife-wallpaper-minimalism20
applife-wallpaper-minimalism19
applife-wallpaper-minimalism18
applife-wallpaper-minimalism16
applife-wallpaper-minimalism15
applife-wallpaper-minimalism14
applife-wallpaper-minimalism13
applife-wallpaper-minimalism12
applife-wallpaper-minimalism11
applife-wallpaper-minimalism10
applife-wallpaper-minimalism8
applife-wallpaper-minimalism7
applife-wallpaper-minimalism6
applife-wallpaper-minimalism5
applife-wallpaper-minimalism4
applife-wallpaper-minimalism3
applife-wallpaper-minimalism2