iPhone 13 Pro

Trong cuộc họp tài chính quý đầu tiên 2022, Apple CEO Tim Cook cho biết số lượng thiết bị Apple đang kích hoạt đạt kỷ lục mới, hiện đã có hơn 1.8 tỉ thiết bị đang hoạt động.

Các thiết bị đang hoạt động bao gồm iPhone, iPod touch, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch và tăng từ con số 1.5 tỷ từ tháng 1 năm 2020 lên 1.65 tỷ vào tháng 1 2021.

Tim Cook không cho biết con số cụ thể của từng thiết bị nhưng năm ngoái Apple cho biết đã có hơn 1 tỷ iPhone đang hoạt động trên toàn cầu.