Nếu bạn gặp phải lỗi “Missing keys.plist data for this build” trong lúc đưa máy vào tethered boot. Bạn có thể khắc phục bằng cách sau đây:

 • Thoát RedSn0w. Tắt iPhone/iPod Touch.
 • Tự đưa máy vào chế độ DFU không dùng đến Redsn0w bằng cách giữ:
  1. Nút nguồn 3 giây.
  2. Tiếp tục giữ nút nguồn và nhấn kèm nút Home trong khoảng 10 giây.
  3. Thả nút nguồn và giữ nút Home 5 – 8 giây.
 • Mở RedSn0w, chọn Extras.
 • Chọn Select IPSW và trỏ đến tập tin iOS 6.0 (không phải iOS 6.0.1) của thiết bị tương ứng.
 • Và bây giờ chọn Just Boot.

Bạn sẽ không còn gặp lỗi Missing keys.plist và thiết bị được khởi động và chế độ tethered.