MacBook Pro 2011 không còn được Apple sữa lỗi card đồ họa miễn phí

MacBook Pro 2011 những dòng sau đây sẽ không còn được Apple sữa chữa lỗi card màn hình theo chương trình MacBook Pro Repair Extenstion Program. • 15-inch, Early 2011 • 15-inch, Late 2011 • 17-inch, Early 2011 • 17-inch, Late 2011 Nhưng những dòng 2012 và 2013 sẽ tiếp tục được sữa chữa miễn phí nếu người dùng gặp trục trặc. Chương trình thay … Continue reading MacBook Pro 2011 không còn được Apple sữa lỗi card đồ họa miễn phí

Apple gia hạn sửa chữa miễn phí MacBook Pro bị lỗi video đến hết 31-12-2016

Chương trình sửa chữa GPU miễn phí cho các máy MacBook Pro 2011-2013 bị lỗi video thay vì hết hạn vào 27-2 này, thì đã được Apple gia hạn đến 31-12-2016 hoặc 4 năm kể từ ngày mua máy. Xem thêm thông tin chính thức từ Apple: MacBook Pro Repair Extension Program for Video Issues Continue reading Apple gia hạn sửa chữa miễn phí MacBook Pro bị lỗi video đến hết 31-12-2016

Apple bắt đầu sửa miễn phí các máy MacBook Pro 2011-2013 bị lỗi video từ 27-02

Apple vừa bắt đầu chương trình sửa chữa cho các máy MacBook Pro được bán ra khoảng từ tháng 02-2011 đến 02-2013 mà gặp phải hiện tượng lỗi về hiển thị, không lên hình hoặc thường khởi động lại không lý do. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 02 năm 2015, người dùng máy MacBook Pro có các triệu chứng như thông báo có thể … Continue reading Apple bắt đầu sửa miễn phí các máy MacBook Pro 2011-2013 bị lỗi video từ 27-02