(Video) iPhone 6 với màn hình 3 mặt

Mặc dù chiếc iPhone 6 này chỉ là ý tưởng và mất khá lâu mới có thể thành hiện thực.