Phiên bản mới nhất của kho ứng dụng Android, Google Play được cập nhật lên 5.1.11 và các bạn có thể cập nhật bằng cách tải file này về nếu như máy không thực hiện việc nâng cấp tự động.

  • Cập nhật 05/2016: Google Play đã có phiên bản mới 6.5.08   có thể tải về tại đây.
  • Cập nhật 02/2017: Google Play đã có phiên bản mới 7.5.08   có thể tải về tại đây.

Ngoài những thay đổi chính, Google Play Store 5.1.11 còn có giao diện Material mới, hỗ trợ các thiết bị đeo tay.

Để cài đặt Google Play, trước tiên các bạn cần tải ứng dụng này về trước tại đây.

1. Sau khi hoàn tất, các bạn có thể thấy thông báo từ thanh Thông báo (notification), nhấn lên đó và tiếp tục.

2. Nhấn Install khi Google Play Store hỏi bạn có muốn tiếp tục cài đặt, nhấn Cancel nếu muốn hủy cài.

Screenshot_2014-12-05-15-22-17

Sau khi cài đặt hoàn tất, các bạn sẽ thấy thông báo “App installed”, chọn Open để sử dụng ngay mà  mà không cần khởi động lại máy.