The Search: Công cụ tìm kiếm cho Designer/Developer

TheSearchTNW

Tìm kiếm đúng những gì chúng ta cần trên Internet luôn là một vấn đề khá khó khăn mặc dù công cụ tìm kiếm ngày nay đã được cải thiện và thông minh đáng kể. Người dùng phổ thông hầu như sử dụng Google mỗi ngày, nhưng nếu các bạn là developer (nhà phát triển) và tìm kiếm những thứ cho công việc của mình thì sao? AppLife Việt Nam gới thiệu các bạn bộ công cụ The Search, công cụ này có thể đắc lực dành cho thiết kế viên hay lập trình viên.

TheSearchTNW

The Search lấy nguồn tin từ các trang như Product Hunt, Designer News, Hackers News và GitHub và ý tưởng tập trung vào nó bao gồm những tiện ích, ứng dụng, công cụ bổ sung và những bài viết mới liên quan.

The Search được phát triển bởi nhóm The News, các bạn có thể sẽ bookmark trang web này để sử dụng.

Truy cập The Search

Nhấn like để chia sẻ