Apple hôm nay cập nhật các apps của hãng dành cho Mac và iOS. Lần đầu tiên hãng cho người dùng tải các apps này hoàn toàn miễn phí.

Cụ thể là các app iMovie, Numbers, Keynote, Pages và GarageBand cho cả Mac và iOS đã thành app miễn phí với toàn bộ người dùng.

Trước đây từ năm 2013 (iOS 7), các app này chỉ miễn phí có hiệu lực đối với người dùng nào mua thiết bị Mac hay iOS mới. Giờ đây miễn phí có hiệu lực với toàn bộ người dùng.

Mời tải về ở các links bên dưới:

Pages cho macOS [Link]
Keynote cho macOS [Link]
Numbers cho macOS [Link]
GarageBand cho macOS – [Link]
iMovie cho macOS – [Link]

Pages cho iOS – [Link]
Keynote cho iOS – [Link]
Numbers cho iOS – [Link]
GarageBand cho iOS – [Link]
iMovie cho iOS – [Link]