Dưới đây là link tải firmware tương ứng với thiết bị. Tải về và restore thiết bị bằng iTunes.