(Download) Link tải trực tiếp IPSW iOS 11.0.2

(Download) Link tải trực tiếp IPSW iOS 11.0.2

Mời các sử dụng link tải trực tiếp iOS 11.02, phiên bản này được Apple vừa phát hành cho các máy iPhone, iPad và iPod touch. Đây là bản cập nhật nhỏ áp dụng chủ yếu cho iPhone 8 iPhone 8 Plus đồng thời khắc phục một số lỗi liên quan đến trình ứng dụng Mail.

iOS 11.0.2

Link download iOS 11.0.2 IPSW

Nhấn like để chia sẻ

Bình luận