Hiển thị tất cả thư mục ẩn trên Mac OS X

Theo mặc định, trình Finder của Mac OS X sẽ che dấu tất cả những thư mục liên quan đến hệ điều hành nhằm tránh sự can thiệp của những người dùng không có kinh nghiệm.

Để buộc Finder hiển thị tất cả các thư mục trên Mac OS X. Bạn cần sử dụng Terminal (nằm trong ApplicationsUtilitiesTerminal) và nhập vào dòng lệnh dưới đây:

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES

Khởi động lại Finder để thiết lập trên có hiệu lực

killall Finder

Để trở về như ban đầu, bạn chỉ cần thay giá trị YES bằng NO.

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles NO

và khởi động lại Finder

killall Finder

Nhấn like để chia sẻ
  • Bài viết này có hữu ích với bạn?
  •    Không

Bình luận