(Video) So sánh thời gian khởi động giữa iPod Touch 4 và 5

http://www.youtube.com/watch?v=7RuuY4SjmAc

Apple đã chính thức bày bán thế hệ iPod Touch 5 và iPod Nano mới. Trang iDownloadblog đăng tải video so sánh thời gian khởi động giữa iPod Touch 4 và iPod Touch 5. Với sức mạnh của chip dual-core A5 tương tự iPad 3, iPod Touch 5 chỉ mất 17 giây để vào màn hình iOS 6.