Công cụ untethered jailbreak iOS 6.1 Evasi0n hoàn tất 80%, bắt đầu thử nghiệm riêng

iOS-6.1-Cydia-Tweak-Compatibility

Chỉ còn một ngày nữa công cụ untethered jailbreak cho các máy chạy iOS 6.0/6.0.1/6.0.2/6.1 sẽ được hoàn tất. Cho đến hôm nay quá trình hoàn thiện của Evasi0n đã đạt 80%, phiên bản dành cho Mac OS X, Windows, Linux đã hoàn tất và được thử nghiệm riêng.

Bạn có thể thấy trên site của Evasi0n, phiên bản thử nghiệm sẽ được mở rộng và bản chính thức sẽ được phát hành vào ngày Chủ nhật này, các tiện ích jailbreak mà bạn mong chờ để sử dụng trên iPhone 4S/5, iPad 2/3/4/Mini và iPod Touch 5 trên iOS 6 như Activator, BiteSMS, CallMe, SBSettings, và LockScreen sẽ không còn bao lâu nữa.

Nhấn like để chia sẻ