Kích hoạt thanh bookmarks cho iPad

Trình duyệt Safari trên iPad cho phép bạn truy cập nhanh đến các website bạn thường xuyên sử dụng qua thanh bookmark, một tính năng mà hầu hết các trình duyệt thông dụng hiện nay đều có. Để kích hoạt, bạn cần trở lại màn hình chính (Home Screen), chọn Xem tiếp…