Trình duyệt Safari trên iPad cho phép bạn truy cập nhanh đến các website bạn thường xuyên sử dụng qua thanh bookmark, một tính năng mà hầu hết các trình duyệt thông dụng hiện nay đều có.

Để kích hoạt, bạn cần trở lại màn hình chính (Home Screen), chọn Settings, chọn Safari. và kéo nút bên cạnh dòng chữ Always Show Bookmarks Bar sang ON.

Cách lưu địa chỉ trang web tại thanh bookmark.

Nhấn vào biểu tưởng dấu + để thêm trang hiện tại vào bookmark (1) . Nhấn tiếp “Add Bookmark” (2).

Bạn đặt tên cho bookmark tùy ý. Nhưng để trang web hiển thị trên thanh bookmark, nhấn tiếp vào menu Bookmarks.

Nhấn chọn Bookmarks Bar