FlashBackDetectionTerminal

Kiểm tra trojan Flashback trên Mac

Hầu hết người dùng Mac đều không phải lo lắng nhiều về virus hoặc trojan vì bản thân hệ điều hành Mac khá bảo mật và ổn định.

07 Th4