Kiểm tra trojan Flashback trên Mac

Hầu hết người dùng Mac đều không phải lo lắng nhiều về virus hoặc trojan vì bản thân hệ điều hành Mac khá bảo mật và ổn định. Tuy nhiên sự xuất hiện gần đây của trojan có tên gọi Flashback đã lây nhiễm gần hàng ngàn người sử dụng Xem tiếp…