Apple chính thức thực hiện chương trình đổi iPhone cũ lấy iPhone mới, BestBuy cũng có chương trình tương tự

Chương trình thu và đổi mới iPhone của Apple đã chính thức được tiến hành tại Mỹ, hãng đã gởi mail đến những người sở hữu iPhone cũ để thông báo về chương trình nâng cấp lấy những mẫu iPhone mới hơn. Những người sử dụng iPhone 4s đã nhận Xem tiếp…