Facebook có thể đang thử nghiệm tính năng mới bao gồm cả nút ‘Dislike’ và có thể sớm ra mắt người dùng. Với chức này người dùng có thể tỏ thái độ với một status của người dùng nào đó trên Facebook.

Screen-Shot-2015-10-08-at-1.04.41-PM

Trang Techcrunch cho biết, Facebook đã thử nghiệm với một số người dùng Facebook tại Tây Ban Nha và Ireland bằng hiển thị thêm vài tuỳ chọn là những biểu tượng cảm xúc khi họ dự định nhất nút Like.

Sau khi thử nghiệm có thể Facebook sẽ mở rộng tính năng này ra toàn cầu, người dùng có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc để thể hiện ‘tâm tư’ của mình với chủ status. Người dùng có thể sử dụng thêm 6 biểu tượng khác như: Yêu, hào hứng, tự hào, ngạc nhiên, buồn và tức giận, bên cạnh nút Like.

Danh sách các trạng thái cảm xúc sẽ được hiển thị bên dưới status.