Google bỏ Chrome app launcher trên Windows/Mac

chrome-app-launcher-linux

Google cuối cùng đã loại bỏ tính năng app launcher trên OS X/Windows và cả Linux. Đây là tính năng như trình đơn Windows, gom lại các ứng dụng chạy trong trình duyệt của người dùng như Gmail, Google Plus…

Google Chrome app launcher thường nằm trên thanh Dock của người dùng Mac và taskbar trên Windows, nó giúp truy cập nhanh vào các dịch vụ và ứng dụng trên Google apps. Google cho biết, người dùng muốn mở chúng từ trình duyệt hơn thay vì thiết lập thêm một biểu tượng trên giao diện hệ điều hành của họ.

Tuy nhiên, việc loại bỏ này phải chờ các bản cập nhật sau của trình duyệt Google Chrome có thể từ đây đến tháng 7.

Việc loại bỏ bớt các tính năng thừa thải của trình duyệt nằm trong lộ trình tối ưu Chrome của Google, khi trình duyệt này ngày càng trở nên nặng nề và gây hao pin trên các dòng notebook.

Nhấn like để chia sẻ