Mời các bạn cập nhật phiên bản Google Play Store 7.5.08 mới nhất cho các máy Android.

Link tải trực tiếp từ server AppLife. Link Zip tải về Android và nnzip để cài đặt.

Sau 5 giây, hãy nhấn SKIP ADS và link sẽ tải trực tiếp.

[ddownload id=”21866″]

Thông tin file

File name: com.android.vending_v7.5.08.M-all-0-PR-146162341-80750800_Android-4.0.apk
Version: 7.5.08.M-all [0] [PR] 146162341 (80750800)
Uploaded: February 4, 2017 at 10:02PM GMT+00
File size: 17.09MB (17,923,197 bytes)
Minimum Android version: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)
MD5: 790f425a6cd64f030885d4a2ff328e6b
SHA1: c65574eb629b635d1fb297472b0c280f2837a2e8