Google Maps đã hỗ trợ iPhone X

Google Maps iPhone X

Google đã bắt đầu cập nhật hàng loạt ứng dụng của mình để hỗ trợ iPhone X với màn hình mới, Google Maps là một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất hiện nay trên mobile.

Google Maps đã có thể hiện thị đầy đủ trên iPhone X kể cả phần ‘tai thỏ’.

Kể cả khi iPhone X được đặt nằm ngang, Google Maps cũng hiển thị các icon rất hợp lý và không gây khó chịu cho người dùng iPhone X.

Bên cạnh hỗ trợ iPhone X, Google Maps 4.41 đã khắc phục nhiều lỗi và tối ưu hơn trên iOS 11.

Link tải Google Maps cho iPhone

Nhấn like để chia sẻ