iOS 15.2

Sau khi phát hành iOS 15.2.1 vào đầu tháng 1 thì hôm nay Apple đã ngưng xác thực iOS 15.2 đồng nghĩa nếu bạn đang ở phiên bản cũ hơn hoặc mới hơn 15.2 sẽ không thể về lại phiên bản này.

Apple phát hành iOS 15.2.1 nhằm khắc phục lỗi và cải thiện tính năng chia sẽ hình ảnh từ Messages qua các nền tảng khác với iCloud và lỗi với các ứng dụng của bên thứ ba với CarPlay.

Nếu bạn đang ở các phiên bản cũ hơn, có thể nâng cấp lên iOS 15.2.1 bằng cách vào Settings -> General -> Software Update hoặc sử dụng link tải tại đây.