Notchmeister

Nếu dang dùng Macbook Pro 2021 tai thỏ, các bạn có thể tải về tiện ích thú vị này mang đầy tính trang trí và tạo không khí vui vẻ khi sử dụng. Notchmeister được cung cấp hoàn toàn miễn phí với nhiều hiệu ứng đồ hoạ khác nhau ngay vùng tai thỏ của MacBook Pro 2021.

Tiện ích có thể tải về từ App Store, bổ sung nhiều hiệu ứng như lễ hội, hiệu ứng radar, sáng viền sẽ được kích hoạt khi đưa chuột vào vùng tai thỏ.

Notchmeister có thể tải về miễn phí trên App Store tại đây.