Định đạng ExFAT cho ổ cứng di động để dùng được cả Mac và Windows

Bạn có ổ cứng di động để lưu dữ liệu và thường xuyên sử dụng trên cả 2 hệ điều hành Mac và Windows. Nếu ổ cứng di động của bạn là sản phầm dành cho Mac (theo định dạng HFS+) thì khi chuyển sang Windows không thể đọc được. Nếu là định dạng NTFS trên Windows, máy Mac có thể đọc được, nhưng bạn không thể chép dữ liệu vào ổ cứng di động được.

Định dạng FAT32 có vẻ khả thi, do cả hai hệ thống đều có thể đọc ghi dễ dàng. Vấn đề là FAT32 không hỗ trợ ổ cứng dung lượng lớn (giới hạn 32GB ở Windows, nếu định dạng FAT32 trên Mac OS Lion, thì hệ thống FAT32 có thể nhận đến 2TB), và đặc biệt hơn là nó không hỗ trợ tập tin có dung lượng trên 4GB.

Hướng dẫn sau đây giúp bạn định dạng ổ cứng di động hoặc usb để chúng có thể đọc và ghi dữ liệu trên cả 2 hệ thống Mac và Windows và loại bỏ những giới hạn phiền toái nêu trên. Đơn giản chỉ cần định dạng ổ cứng với lựa chọn file hệ thống là ExFAT.

Hệ thống file ExFAT tương thích với cả hệ điều hành Mac, Windows XP Service Pack 3 và Windows 7.

Để thực hiện trên Mac OS: bạn chọn công cu Disk Utility bằng cách vào Finder -> Go -> Utilities (hoặc nhấn tổ hợp phím Command + Shift + U)

Trong ứng dụng Disk Utility:

1) Bạn chọn usb hoặc ổ cứng di động bạn muốn định dạng

2) Bạn chọn Erase

3) Ở phần chọn Format bạn chọn file hệ thống là ExFAT

4) Đặt tên bất kì cho usb hoặc ổ cứng di động

5) Chọn Erase

6) Chọn Erase một lần nữa để xác nhận việc định dạng.

Bây giờ bạn có thể sử dụng ổ cứng di động để đọc và ghi dữ liêu trên cả hai hệ thống Mac và Windows.

– Trên Windows để định dạng ổ cứng di động sang file hệ thống ExFAT:

1) Click phải vào ổ cứng di động bạn muốn định dạng

2) Chọn Format

3) Chọn File SystemExFAT

4) Click chọn Quick Format để qua trình định dạng nhanh hơn

5) Nhấn Start.